happy st patricks day (black) flag.2

St. Patricks Day 17 maart

Saint Patrick.

Nationale feestdag Ierland. Herdenking van St. Patrick, Ierlands belangrijkste heilige en dag waarop Ieren over de hele wereld een cultureel feestje hebben.

In Nederland nog weinig bekend , maar er wordt toch steeds weer naar St. Patrick decoraties gevraagd , vandaar dat we deze rubriek hebben ingericht.


De heilige Patricius (385 - 17 maart 461) (Engels: Patrick, Iers: Pádraig) is de beroemdste missionaris van Ierland. Waarschijnlijk werd hij eind 4e eeuw geboren. Hij heeft waarschijnlijk zijn werk gedaan in de eerste helft en het midden van de 5e eeuw. Noch van het begin van zijn activiteiten, noch van geboorte is een precieze datum bekend.

Er zijn twee boeken van zijn hand, de Belijdenis en de Brief aan de soldaten van Coroticus. Daarin wordt duidelijk dat hij als jongen van 16 door Ierse heidenen als slaaf naar het eiland gebracht werd. Daar werd hij schaapherder en leerde Keltisch. Door een visioen kon hij vluchten en keerde hij naar zijn ouders terug, maar volgens een andere legende werd hij door heidense Ieren na 6 jaar naar Gallië gebracht.

Hij ging de priesteropleiding volgen in Auxerre. Paus Celestinus I (422-432) gaf hem de opdracht het heidense Ierland te bekeren. Hij keerde naar het eiland terug om in de meest afgelegen plekken waar nog nooit een prediker gezien was het christendom te brengen. Mogelijk werd hij door zijn vroegere leraar, de heilige bisschop Germanus, tot eerste bisschop van Ierland gewijd. Hij had het niet makkelijk, omdat de katholieke Britten hem minachten vanwege zijn lagere achtergrond en de Ieren hem wantrouwden omdat hij een vreemdeling was. Halverwege de 5e eeuw vestigde hij zijn bisschopszetel in Armagh. Hij zou honderden kerken hebben gesticht. Hij overleed in of na 461, mogelijk in Armagh of Saul (bij Downpatrick), waar hij is begraven is onbekend.

Irish Republic vlag 90 x 150 cm

St. Patricks Day vlag 90 x 150 cm

Irish Shamrock flag, vlag 90 x 150 cm

Erin go Bragh 90 x 150 cm

Ierland vlag 90 x 150 cm

Ierland handvlaggetjes

Tafelvlaggetje van Ierland

Ierland vlag 150 x 250 cm

Ierland vlag 60 x 90 cm

Ierland vlag 27 x 40 cm

Stokvlag Ierland vanaf EUR 2,90

50 Kaasprikkertjes van Ierland